یا رب

در این شلوغی دنیا

دلهایمان بدجور مانده است

تنهای تنهای تنها

هر روز خیابان، سر و صدا، بوق ماشین ها

گه گاه سبزی درختان، آبی آسمان

آسمان آبی

می خواهم کمی کم فقط کمی

یک رفیق یک دوست، یک همدم

کنار هم در خیابان

بدوزیم چشم ها را به سبزی درختان

آبی آسمان

من کمی کم فقط کمی

نمیخواهم بشنوم سرو صدا

و این بوق ماشین ها

می خواهم زیاد خیلی زیاد حتی زیادتر

بشکنم تمام بغض‌های دلتنگی ام را

نمی خواهم کمی حتی کمی کمتر

داشته باشم ذره ای دلشوره ات را

تو باید

خیلی زیاد حتی زیادتر

دهی کامل دلم را دلداری ات را

تمام دلواپسی های روزهایم

تو باید دور اندازی از شانه‌هایم

کجا؟ رفیق کجا؟ کجا؟

برگرد، این راه مانده بی همراه

تمام روز و ماه و سال های زندگی ام

این تویی، تو، که می مانی همراهِ همراهِ همراه...

"گل نرگس"

پ. ن: عذرخواهی  گل نرگس رو بخاطر تاخیر در به روز رسانی وبلاگ بپذیرید.