یا حی و یا قیوم

آمدی به میهمانی خدا؟
این روزها حرف دلت را آرام با او بگو
می دانی
آخر او خیلی میهمان نواز است...
پـ.ن: ماه برکت و میمانی  و رحمت بر شما مبارک.

ماه میهمانی
عکس نوشت: 19 تیر 92