یا ارحم الراحمین

ای کاش می شد خستگی را معنا کرد...

بعضی آدم ها هنوز نمی دانند خستگی یعنی چه؟...

قایقی بر گل نشسته

عکس نوشت: فروردین 91