یا ذوالجلال والاکرام


آب از دستان تو برایم شفاست...
بیا که بیمار گشته ام...

آب